Hiểu về yêu cầu của các Cơ sở công nghiệp theo NFPA 101 – Bộ tiêu chuẩn An toàn tính mạng khi hỏa hoạn (Life Safety Code)

Giới thiệu

Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (National Fire Protection Association-NFPA) là một tổ chức hàng đầu đặt ra các tiêu chuẩn và quy tắc để đảm bảo an toàn cho các ngành nghề khác nhau. Một lĩnh vực quan trọng cần tập trung là các cơ sở công nghiệp, nơi đặt ra những thách thức đặc biệt do đặc điểm hoạt động cụ thể và các nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn. NFPA 101, còn được gọi là Bộ luật an toàn tính mạng khi hỏa hoạn (Life Safety Code), đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu đối với các cơ sở công nghiệp để giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn và bảo vệ tính mạng. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yêu cầu về cơ sở công nghiệp (industrial occupancy) như được nêu trong NFPA 101.

Định nghĩa cơ sở công nghiệp

Cơ sở công nghiệp bao gồm một loạt các cơ sở, chẳng hạn như cơ sở sản xuất, nhà kho, nhà máy chế biến v.v. Những cở sở này thường liên quan đến các hoạt động như lưu trữ, sản xuất hoặc xử lý vật liệu, có thể gây nguy cơ hỏa hoạn đáng kể. Do những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các quy trình công nghiệp, NFPA 101 thiết lập các quy định cụ thể để bảo vệ người làm việc, cư ngụ và tài sản trong những môi trường này.

Các yêu cầu tổng quát

NFPA 101 yêu cầu các cơ sở công nghiệp tuân thủ các yêu cầu an toàn chung để đảm bảo bảo vệ tính mạng và tài sản. Các yêu cầu này bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm phương tiện thoát hiểm, hệ thống phát hiện và báo cháy, hệ thống chữa cháy và lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

1. Đường thoát hiểm

Các cơ sở công nghiệp phải có các đường ra vào được xác định rõ ràng và được bảo trì đúng cách. Điều này bao gồm đủ lối thoát hiểm, lối đi không bị cản trở, biển báo rõ ràng và đèn chiếu sáng khẩn cấp để tạo điều kiện sơ tán an toàn trong trường hợp hỏa hoạn hoặc trường hợp khẩn cấp.

2. Các hệ thống báo cháy

NFPA 101 yêu cầu lắp đặt các hệ thống phát hiện và báo cháy thích hợp. Các hệ thống này phải được thiết kế để đưa ra cảnh báo sớm và phải được kiểm tra, thử nghiệm thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường.

3. Các hệ thống chữa cháy

Tùy thuộc vào tính chất của cơ sở công nghiệp mà NFPA 101 có thể yêu cầu lắp đặt hệ thống chữa cháy. Các ví dụ bao gồm hệ thống phun nước tự động (sprinkler), hệ thống chữa cháy bằng khí hoặc các hệ thống chuyên dụng khác được thiết kế để giải quyết các rủi ro hỏa hoạn cụ thể trong cơ sở.

4. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Các cơ sở công nghiệp nên có sẵn các kế hoạch khẩn cấp toàn diện, bao gồm các quy trình sơ tán, trú ẩn tại chỗ và phối hợp với những người ứng cứu khẩn cấp. Các cuộc diễn tập và huấn luyện thường xuyên là rất cần thiết để đảm bảo rằng những người làm việc và cư ngụ quen thuộc với các quy trình khẩn cấp.

Các cân nhắc đặc biệt đối với vật liệu nguy hiểm

Nhiều ngành nghề công nghiệp liên quan đến việc lưu trữ, sử dụng hoặc sản xuất các vật liệu nguy hiểm, chẳng hạn như chất lỏng, khí hoặc hóa chất dễ cháy. NFPA 101 đề cập đến các mối nguy hiểm đặc biệt này và đặt ra các yêu cầu bổ sung để xử lý chúng một cách an toàn.

1. Kho chứa vật liệu nguy hiểm

Bộ luật quy định các giới hạn và yêu cầu lưu trữ đối với các vật liệu nguy hiểm dựa trên đặc tính và số lượng của chúng. Điều này bao gồm việc dán nhãn thích hợp, lưu chứa, thông gió và cách ly các vật liệu không tương thích để ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn.

2. Hệ thống chữa cháy chuyên dụng

Một số vật liệu nguy hiểm có thể cần đến các hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên dụng. NFPA 101 xác định các biện pháp kiểm soát và dập tắt đám cháy cụ thể, chẳng hạn như hệ thống bọt, hệ thống xả lũ hoặc hệ thống khí trơ, để giải quyết các nguy cơ liên quan đến các vật liệu này.

3. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp

Các ngành nghề công nghiệp xử lý các vật liệu nguy hiểm phải có kế hoạch ứng phó khẩn cấp toàn diện. Các kế hoạch này nên bao gồm các quy trình ngăn chặn, kiểm soát sự cố tràn, sơ tán và liên lạc với những người ứng cứu khẩn cấp. Các chương trình đào tạo và diễn tập thường xuyên là rất cần thiết để đảm bảo rằng nhân viên được chuẩn bị tốt để xử lý các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.

Kết luận

NFPA 101 cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho các cơ sở công nghiệp, giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng và giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn. Bằng cách tuân thủ các yêu cầu này, chủ sở hữu và người điều hành cơ sở công nghiệp có thể tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn, giảm khả năng xảy ra sự cố hỏa hoạn và giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra. Điều quan trọng đối với các bên liên quan trong các cơ sở công nghiệp là luôn cập nhật các phiên bản mới nhất của NFPA 101 và tham khảo ý kiến của các chuyên gia phòng cháy chữa cháy để đảm bảo tuân thủ và thực hiện các biện pháp an toàn phù hợp.